เครือข่ายการป้องกันโรคไข้หวัดมรณะสำหรับแรงงาน

 

นำเสนอโดย: SCHOOL NURSES ASSOCIATION, CLA, TAVOL, HWC, MWCD & TIWA.

 

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวการเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน(ไข้หวัดมรณะ)ของคนงานผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซีย 3 คน ทำให้สมาคมผู้ประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ ได้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดมรณะเพื่อเป็นข้อมูลแก่แรงงานอพยพ สมาคมผู้ประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุได้ตระหนักว่าควรที่จะมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อที่จะป้องกันตนเองและไม่หวาดกลัวต่อโรค หาทางหลีกเลี่ยงการติดต่อของโรค เช่นเดียวกับการปกป้องสิทธิและรักษาสุขภาพของตน

 

I.โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ไข้หวัดมรณะ) คืออะไร

โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน(ไข้หวัดมรณะ) คือ กลุ่มอาการของโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจบกพร่องอย่างรุนแรง เนื่องจากเชื่อไวรัสที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคติดเชื้ออาจมีอัตราการเสียชีวีตได้ถึง 95-97 เปอร์เซนต์ ไม่ว่าอะไรทำให้โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ที่สำคัญที่สุดคือการหาทางที่จะยับยั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคก็ตาม ก็ควรที่จะป้องกันตนเองก่อนโดยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันโรคได้

 

ตารางการเปรียบเทียบระหว่างโรคไข้หวัดมรณะกับไข้หวัดต่างๆ

ลักษณะโรค

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัด

โรคหวัดมรณะ

ลักษณะอาการของโรคในระยะแรก

อาการของโรคเกิดขึ้นกระกระทันหันและภายในเวลาอันสั้น

อาการจะค่อยๆ เริ่มทีละนิดและมีอาการคัดจมูก

ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 38 องศา

โรคเจ็บคอ

มีอาการเจ็บคอเป็นบางครั้ง

มีอาการเจ็บคอ

ไม่สามารถรู้ถึงขอบเขตการขยายตัวได้

เป็นไข้

อุณหภูมิในร่างกายประมาณ  38 องศา

อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า38 องศา.

อุณหภูมิสูงมากกว่า 38 องศา

ปวดศรีษะ

มีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรง

มีอาการปวดหัวเล็กน้อย

ไม่สามารถรู้ถึงขอบเขตการขยายตัวได้

ปวดกล้ามเนื้อ

ทุกส่วนของร่างกายมีอาการเจ็บปวดอย่างหนัก

ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเล็กน้อย

มีอาการเจ็บคอแล้วปวดเมื่อยตามร่างกาย

ระบบหายใจทำงานผิดปกติ

ในวัน1ถึง2วันแรกจะมีอาการไอและจาม

มีอาการจามและคัดจมูก

มีอาการไอแห้งๆ หายใจไม่สะดวกและหายใจสั้นๆ

ระยะเวลาของโรค

ระยะเวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์จะมีอาการเจ็บหน้าอก

อาการจะเป็นในระยะสั้นๆ

ไม่สามารถเยียวยาได้และอาจจะเสียชีวิตได้ถึงสามเปอร์เซ็น

ระยะการฟักตัว

เชื้อไวรัสจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อหนึ่งถึงสามวัน

 

มีระยะเวลาฟักตัว2-7 วันสูงสุดถึง10วัน

อื่นๆ

 

 

เมื่อฉายด้วยรังสีอวัยวะบางส่วนจะมีลักษณะผิดไปจากปกติ

 

II.โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันติดต่อได้อย่างไร

1.โดยการสัมผัสกับผู้คน น้ำลาย (การสัมผัสของเหลวในร่างกาย)

2.การติดต่อส่วนมากมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ (90 เปอร์เซนต์) หรือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (10%)

3.เชื้อไวรัสจะฟักอยู่ตามพื้นผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู และสิ่งที่เราสัมผัสด้วยมือเป็นประจำ

 

III.คุณติดเชื้อหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2002 ได้พบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดโรคไข้หวัดมรณะเป็นครั้งแรก

ถ้าคุณมีไข้ อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 38 องศา และมีอาการไอหรือหายใจติดขัด หรือสิบวันก่อนหน้านี้ท่านได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อต่างๆข้างล่างนี้

1.     หากท่านได้สัมผัสใกล้หรือชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ให้ตรวจสอบกรณีที่มีการติดต่อหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเหอผิงหรือโรงพยาบาลเหรินไอ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าใช่ต้องทำการบันทึกประวัติว่ามีการติดต่อ)

2.     หากท่านมีความใกล้ชิดกับบุคคลที่เคยเดินทางไปประเทศต่างๆเหล่านี้ กวางตุ่ง ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนนาดา และเวียดนาม

3.     หากท่านมีความใกล้ชิดกับผู้ที่อาศัยอยู่ในกวางตุ้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนนาดา เวียดนาม และเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน  2545 ซึ่งตกเป็นผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส

 

กรณีที่ท่านน่าจะได้รับเชื้อ: กรณีผู้ต้องสงสัยดั้งกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสังสัย

ท่านต้องผ่านการตรวจสอบด้วยการฉายรังสีเพื่อตรวจสอบว่ามีอาการโรคปอดอักเสบหรือกลุ่มมีอาการเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจหรือไม่ และต้องผ่านการตรวจสอบการค้นคว้าผลสรุปว่าไม่ได้ติดเชื้อและองค์การอนามัยโลกจะเป็นผู้ออกมาตราการและให้คำแนะนำต่างๆ

กรณีการเสียชีวิตหลังจากได้รับการชันสูตรแล้วมีสาเหตุใกล้เคียงกับโรคระบบทางเดินหายใบกพร่อง ให้ถือว่าเป็นผู้ต้องส่งสัยที่น่าจะได้รับเชื้อไวรัส

 

ใครจะได้รับเชื้อได้ง่ายบ้าง

I.บุคคลตามหัวข้อต่างๆ ด้านล่างนี้จะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

1.ครอบครัวหรือสมาชิกของครอบครัวที่เคยเดินทางไปในเขตโรคติดต่อถายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

2.ผู้อนุบาลที่อาศัยหรือคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยโรคไวรัสหรือผู้น่าสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ

3.ผู้ที่มีอาการเป็นไข้ อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 38 องศา และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ รู้สึกหายใจลำบาก เป็นต้น เมื่อมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

II.ผู้ที่เคยใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อไวรัส

หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่งขอให้อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อตรวจสอบตนเองเป็นเวลา 15 วันตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณะสุข ที่ให้บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่แต่ในบ้านเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น

 

คุณควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่ากำลังได้รับเชื้อไวรัส ให้รีบโทรศัพท์แจ้งให้นายจ้าง เอเยน และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบโดยเร็ว และทางหน่วยงานจะเตรียมการช่วยเหลือและดูแลคุณอย่างดีที่สุด

 

IV.การป้องกันตนเองได้พ้นจากโรคไข้หวัดมรณะ

1.     หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหรือการใช้บริการคมนาคมขนส่งควรเปิดหน้าต่างรถให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2.     หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัดคับคั่งไปด้วยผู้คน โดยเแพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล สถานบันเทิงต่างๆ ห้องสมุด ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยและหนั่นล้างมือให้สะอาบอยู่บ่อยๆ

3.     หลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดมรณะ

4.     สอนให้เด็กหมั่นล้างมือบ่อยด้วยสบู่และพยายามอย่าใช้มือสัมผัสบริเวณปากจมูกและตา

5.     พยายามรับประทานอาหารที่มีปรโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายให้เป็นนิสัยเพื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

6.     เด็กที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอควรที่จะสวมหน้ากากตลอดและพยายามไม่ผัมผัสกับของเหลวจากร่างกายเช่น น้ำลาย  เป็นต้น

7.     หมั่นตรวจเช็คคอุณหภูมิของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1.     รักษาและให้มีอาการถ่ายเทได้สะดวกอยู่เสมอ

2.     ดูแลทำความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ

วิธีการฆ่าเชื้อ: ให้ใช้สารฟอกขาวที่มีตามท้องตลาดมาทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเรือน

ขั้นตอนการทำความสะอาด:

1.     สวมถุงมือที่ป้องกันนน้ำได้

2.     ผสมสารฟอกขาวกับน้ำในอัตราส่วน1 ต่อ 100

บริเวณที่ต้องหมั่นทำความสะอาด: ให้เช็ดตามโต๊ะเก้าอี้ของเด็กเล่นและบริเวรที่มีการสัมผัสอยู่บ่อยๆ

ระยะเวลาในการทำความสะอาด: ควรมีการฆ่าเชื้ออยู่บ่อยๆในบริเวณที่มักใช้งานหรือทำกิจกรรมตลาดและถ้าเป็นไปไดควรทำความสะอาดบ้านทุกๆ วัน

การดูแลซึ่งกันและกัน: หมั่นดูแลตนเองสวมหน้ากากล้างมือให้สะอาดบ่อย พยายามอย่าออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงการพบปะหรือการติดต่อ ไม่กลัวและโทษผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดเชื้อ แต่ควรทำให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิค้มกันตนเองขึ้นมาได้

 

V.การกักกันเพื่อไม่ให้มีมีแพร่เชื้อคืออะไรและเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร

       การกักกันผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไม่ได้เป็นการกักขังแต่เพื่อให้เป็การยับยั้งการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสไม่ให้ระบาทเพิ่มขึ้น

การกักกันผู้ต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อให้อยู่ในบ้านมี2มาตราการ

สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

ชนิด

ชนิดพิเศษ

ชนิดสัมผัสใกล้ชิด

ปฏิบัติกับบุคคลใด

บุคคลที่เพิ่งกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด

ผู้ที่สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ

ระยะเวลาการกักบริเวณ

อย่างน้อยสิบวันและมีการเฝ้าสังเกตุอาการ

อย่างน้อย14วันและมีการเฝ้าสังเกตุอาการ

ข้อจำกัดในการออกไปข้างนอก

อนุญาติให้ออกได้(อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะสวมหน้ากากปกป้อง):

1. การบำบัดด้วยยา

2. บริหารร่างกายกลางแจ้ง

3.การซื้ออาหารซื้อหนังสือพิมพ์และถิ้งขยะเปียก.

4.โดยการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล.

ต้องได้รับอนุญาติจากรัฐบาลก่อนและต้องมีการสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก

ข้อห้ามปฏิบัติ

1.ไปในบริเวณที่มีสาธารณะชน เช่น ธนาคร ห้องสมุด ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานออกกำลังกาย โรงหนัง ร้านอาหาร คาราโอเกะ  ร้านอินเตอร์เน็ต

2.การใช้บริการขนส่งสาธารณะ

3.การไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล

1.การไปในสถานที่สาธารณะต่างๆ

2.การใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ระเบียบการกักบริเวณ

1.ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อมีการไอหรือจาม กระดาษชำระหรือขยะต่างๆที่ใช้เสร็จแล้วให้เก็บใส่ถุงขยะ

2. สวมหน้ากากเพื่อป้องกันผู้คนรอบข้าง ถ้าคุณมีไข้อุณหภูมิสูงเกิน38 องศาและมีอาการไอหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งต่อแพทย์

3.ล้างมือบ่อยๆหลังจากสัมผัสของเหลวในร่างกาย เช่นอุตจาระ

1.ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อมีการไอหรือจาม กระดาษชำระหรือขยะต่างๆที่ใช้เสร็จแล้วให้เก็บใส่ถุงขยะ

2. สวมหน้ากากเพื่อป้องกันผู้คนรอบข้าง ถ้าคุณมีไข้อุณหภูมิสูงเกิน38 องศาและมีอาการไอหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งต่อแพทย์

3.ล้างมือบ่อยๆหลังจากสัมผัสของเหลวในร่างกาย เช่นอุตจาระ

4.ใส่ถุงมือเมื่อจะสัมผัสของเหลวของคนไข้โรคหวัดมรณะและทำลายทิ้งทันทีหลังจากใช้เสร็จ

5.ผู้ป่วยโรคไข้หวัดมรณะไม่ควรรับประทานอาหารหรือใช้สิ่งของร่วกับบุคคลอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ เมื่อใช้แล้วต้องทำสะอาดชักให้เรียบร้อยก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

6.สวมถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวและใช้สารฟอกขาวในการทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อไวรัส

โทษของการฝ่าฝืนระเบียบ

ตามมาตรา 41 ว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อ กรณีมีการฝ่าฝืน ถูกปรับเป็นจำนวน 60,000 ถึง 300,000 เหรียญ และตามกฎหมายอาญามาตราที่ 192 จำคุกไม่เกิน 2 ปี

ตามมาตรา 41 ว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อ กรณีมีการฝ่าฝืน ถูกปรับเป็นจำนวน 60,000 ถึง 300,000 เหรียญ

เพื่อนบ้านควรสนทนากับพวกเขาอย่างไร?

บุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดโรค เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย ตามลักษณะของโรคจะไม่แพร่ไปสู้บุคคลที่อาศัยอยู่รอบข้าง และเราควรที่จะให้ความช่วยเหลือเขา เช่น จัดหาหรือซื้อสิ่งที่จำเป็นให้กับเขา และการส่งสิ่งของให้ต้องมีความระมัดระวังโดยนำไปวางไว้ที่ประตูหรือบันได ต้องกวมหน้ากากและล้างมือให้สะอาดทันที ถ้าผู้ต้องสงสัยไม่มีอาการใดๆ ภายใน 10 วันก็สามารถเขาสู่สังคมปกติได้

บุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดโรค ต้องรอดูอาการ 14 วัน หลังจากนั้นถ้าไม่มีอาการใดๆ ก็จะเข้าสู้สภาพปกติเช่นบุคคลทั้วไป อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงกันพบปะและควรโทรศัพท์คุยกับเขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขา

ผู้ที่ถูกกักกันบริเวณนั้นโรคไข้หวัดมรณะไม่สามารถที่จะขยายหรือแพร่ทางอากาศได้ไม่ควรที่จะหวาดกลัว

หมายเหตู: กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแจ้งล่วงหน้ากับบุคคลที่จะต้องถูกกักกันและทางรัฐบาลจะมีการชดใช้ต่างๆตามที่ได้มีการกำหนดขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งให้มีการกักกันตัวให้แจ้งต่อศูนย์และการกักกันจะขึ้นอยู่กับลักษระของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะและจะไม่ได้รับการปกป้องทางผลประโยชน์

 

VI. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

คนงานต่างชาติจะได้รับการดูแลเหมือนกับแรงงานท้องถิ่นทุกอย่าง

ปํญหาเกี่ยวกับการหยุดงานเนื่องจากการลาพักหรือได้รับอุบัติเหตุ

1.โรงงานจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับคนงานกรณีต้องหยุดงานเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการระบาทของโรคไข้หวัดมรณะหรือไม่

นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนงานที่หยุดงานในระหว่างที่มีการทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสในสถานที่ทำงาน

2.นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนงานต่างชาติที่หยุดงานและถูกกักบริเวณเนื่องสงสัยว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

ตามระเบียบชั่วคราวที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดมรณะว่า ผู้ที่ถูกกักกันเป็นเวลา 14 วันจะให้ลาได้ 10 วัน ในระหว่างนั้นนายจ้างไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาการจ้างงานได้

3.     คนงานสามารถที่จะปฏิเสธการเดินทางไปในสถานที่หรือบริเวณที่มีเชื้อโรคแพร่ระบาดได้หรือไม่

นายจ้างต้องหาสิ่งป้องกันให้กับคนงานที่จะต้องไปในสถานที่เสี่ยง และคนงานสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการต่อเชื้อได้ เมื่อเห็นว่ามีการป้องกันไม่เพียงพอ นายจ้างไม่สามารถบังคบคนงานและหักเงินเดือนหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้

4.     กรณีได้รับเชื้อไวรัสในระหว่างการทำงานจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่

ถ้าคนงานถูกบ่งชี้ว่าได้รับเชื้อและมีความเกี่ยวข้องกับโรงงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนแก่คนงานตามปกติ ระหว่างการรักษานายจ้างจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนงาน กรณีที่คนงานเสืยชีวิตนายจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการทำศพเป็นจำนวนเงินเดือน 5 เดือนและได้รับค่าชดเชย 40 เท่าของเงินเดือนพร้อมด้วยเงินชดเชยให้กับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 เหรียญจากรัฐบาลไต้หวัน ในระยะที่ต้องสงสัยหรือการฟักฟื้นจะไม่มีผลต่อการยื่นเพื่อของค่าชดเชย

5.     จะทำอย่างไรเมื่อเราได้ติดเชื้อมาจากข้างนอกโดยไม่ได้เกกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน

ตามทีคณะกรรมการแรงงานได้ระบุว่าขณะที่มีการรักษาตัวคนงานจะได้รับเงินเดือนตามปติส่วนค่าตอบแทนต่างๆยังไม่สามารถระบุได้

6.ถ้าคนงานกูกกักตัวและไม่สามารถไปทำงานได้

ถ้าคนงานถูกกักตัวโดยกระทรวงสาธารณะสุข นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานตามปกติและต้องให้คนงานสามารถลาป่วยได้เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการลาป่วยปกติและไม่สามารถหักเงินจาดคนงานได้ รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินในการจ่ายค่าชดเชยให้กับนายจ้าง

7.ถ้านายจ้างสงสัยว่าคนงานจะได้รับเชื้อและสั่งให้คนงานหยุดงาน นายจ้างจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเดือนแก่คนงานหรือไม่

นายจ้างต้องจ่าย่ต่าจ้างให้แก่คนงานตามปกติ

8.จะทำอย่างไรเมื่อนายจ้างสั่งให้หยุดงานเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับเชื้อ

ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

9.ถ้าเราถูกระบุว่าได้รับเชื้อไวรับ

ลักษณะของโรคเข้าข่ายกับที่รัฐบาลกำหนดว่า นายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้าง แต่อย่างไรก็ตามนายจ้างต้องรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือคนงานให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดจะกระทั่งเราเดินทางกลับประเทศ คนงานต้องมีการรักษาและถูกควบคุมบริเวณ บุคคลใดที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 10,000 ถึง 150,000 เหรียญ กองสุขภาพจะทำการบันทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกกักบริเวณ

 

VII.สายด่วนและเว็บไซต์

1.     แผนกสาธารณสุข:

สายด่วนแจ้งอาการป่วย: 0800-024-582

สายด่วนขอคำปรึกษา: 0800-030-598 (สองโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม)

2.     กรมการปกครอง หยวน

สายด่วนขอคำปรึกษาสำหรับการกักบริเวณและผลตอบแทน: 02-2397-6781, 02-2397-6782

3.     ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ: 0800-012-119 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาสองโมงเช้าถึงสามทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์ เวลาสองโมงเช้าถึงเที่ยง

4.     เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมโรคหวัดมรณะ www.cdc.gov.tw/atyp/

 

ลำดับ

องค์กรเอกชน

หมายเลขโทรศัพท์

1

สมาคมผู้ประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ

Tel.0800-222-428

2

สมาคนแรงงานระหว่างประเทศ

Tel.02-2932-8777

Fax.02-2531-7580

3

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโฮปเวคเกอร์เซ็นเตอร์

Tel.03-425-5416

   03-422-7075

Fax.03-427-1092

4

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติไทเป

Tel.02-2389-5247

   02-2311-7764

   02-2314-8166

Fax.02-2371-2888

5

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ชินจู

Tel.03-524-6961

Fax.03-5246743

6

ศูนย์ให้การบริการสเตร่ามารี เกาสง

Tel.03-524-6961

Fax.03-524-6743

7

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวฟิลิฟปีนส์ ไทจง

Tel.042280-3817

8

ศูนย์เรโรมโนวาโรม

Tel.02-2397-1933

Fax.02-2341-0106

 

สำนักงานตัวแทนเศรษกิจของประเทศต่างๆ

1.     สำนักงานเศรษกิจไทย

Tel. 02-2712-1882

Fax.02-2713-0042

2.     สำนักงานเศรษกิจเวียดนาม

Tel.02-2516-6626

Fax.02-2504-1761

3.     สำนักงานเศรษกิจอินโดนีเชีย

Tel. 02-2712-4570

Fax.02-2712-4575

4.     สำนักงานเศรษกิจฟิลิฟปีนส์

Tel.02-2778-6511

Fax.02-2778-4969

 

ลำดับ

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ

เบอร์โทรศัพท์

1

เมืองไทเป

ฟิลิฟปีนส์

อินโดนีเชีย

ไทย

เวียดนาม

02-2564-2546, 2564-3157

 

02-2563-1546

 

02-2536-1506

 

02-2536-1615

 

02-2536-1503

 

2

ไทเป

02-8965-1044, 8965-1014

3

เถาหยวน

03-334-4087, 334-1728

4

เหมียวลี่

037-363-260

5

เมืองไทจง

04-2580-561, 2580-765

6

ไทจง

04-526-6914, 524-0131

7

จางฮั่ว

04-7279-228, 729-7229

8

หนานโถ

049-222-347 ต่อ 16

9

หยุนหลิน

05-533-8087, 533-8086

10

จาอี

05-277-1114, 278-4551

11

เมืองจาอี

05-216-2633

12

ไทหนาน

06-632-8407, 632-6546

13

เมืองไทหนาน

06-265-1052, 390-1230

14

เมืองเกาสง

07-811-7543

15

เกาสง

07-733-8842

16

ปิ่งตง

08-734-1634

17

อีหลาน

03-933-4400

18

ฮัวเหลียน

03-834-2584

19

เมืองชินจู

03-5226940

20

ชินจู

03-552-0648

 

กรมการฝึกอบรมและอาชีพ

02-8590-0256

0800885885Philippines

0800885995Tailand

0800885958Indonesia

0800017858Vietnam

 

ในการต่อสู้กับโรคไข้หวัดมรณะครั้งนี้ คนงานต่างชาติได้รับผลกระทุบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแม่บ้านและผู้อนุบาล เมื่อไม่นานมานี้ ทางสหภาพแรงงานสากลและองค์กรเอกชนต่างๆ ได้มีการเสนอการแก้ไขเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อผู้อนุบาล และเรากำลังรอรับข้อเสนอแนะจากคุณ

 

 

Translation by:  MWCD Pipat Trai

 

Home